Filia BP w Rajsku

 

 

Zarys historyczny biblioteki:

 

Tuż po ogłoszeniu Dekretu o bibliotekach w 1946 roku powstał w Rajsku punkt biblioteczny. Z początkowego okresu jego funkcjonowania nie zachowały się żadne dokumenty charakteryzujące jego działalność. Od 1948 roku punkt ten prowadziła Barbara Stachura, nauczyciel w szkole podstawowej w Rajsku.

 

1 stycznia 1964 roku decyzją Gromadzkiej Rady Narodowej w Rajsku na terenie wsi utworzono na bazie punktu bibliotecznego Gromadzką Biblioteka Publiczną, powierzając kierowanie ta placówką bibliotekarce dotychczas prowadzącej ten punkt. B. Stachura pracowała nieprzerwanie w placówce bibliotecznej do końca 1993 roku w wymiarze pół etatu.

 

Lokalizacja Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Rajsku była stosunkowo korzystna. Placówka ta mieściła się na parterze nowo wybudowanego Domu Strażaka w centrum wsi.

 

W latach 1993-2001 biblioteka mieściła się w kompleksie budowlanym, w którym funkcjonuje wiele instytucji, m.in.: szkoła podstawowa, gimnazjum gminne, liceum ogólnokształcące, Filia AGH w Krakowie i inne. Budynek był własnością komunalną i był oddalony od centrum wsi o około 0,5 km. Lokal biblioteki składał się z trzech pomieszczeń o łącznej powierzchni 58 m2, usytuowanych na parterze czteropiętrowego gmachu.

 

Następnie biblioteka mieściła się w lokalu budynku plebanii w centrum Rajska; zajmowała 1 duże pomieszczenie o powierzchni 86 m2, w którym wydzielony kącik czytelniczy dla 6 osób.

 

Obecnie bsiedziba biblioteki znajduje się ponownie w kompleksie budowlanym, w którym mieszczą sie szkoły: postawowa i gimnazjum w Rajsku. Zajmuje dwa duże pomieszczenia o łącznej powierzchni 74 m2. Posiada wydzielony kącik czytelniczy dla 6 osób.

 

 Od 1994 r. obowiązki bibliotekarza w rajskiej placówce bibliotecznej powierzono Barbarze Graca.