Filia BP w Porębie Wielkiej

 

Zarys historyczny biblioteki:

 

Placówka biblioteczna w Porębie Wielkiej w statusie Gromadzkiej Biblioteki Publicznej powstała w roku 1956 na bazie działającego od kilku lat punktu bibliotecznego jako placówka niepełnoetatowa (1/2 etatu). Od początku działalności biblioteki do roku 1983 na stanowisku bibliotekarza zatrudniona była Helena Noworyta – nauczyciel w szkole podstawowej w Porębie Wielkiej.

 

Placówka biblioteczna od początku działała w bardzo trudnych i uciążliwych warunkach lokalowych. Regały biblioteczne ciasno ułożone w jednym pomieszczeniu na poddaszu o pow. 15 m2 oraz mały stolik i krzesło stanowiły jedyne wyposażenie biblioteki. Ponadto w ramach Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Porębie Wielkiej działał 1 punkt biblioteczny, znajdujący się w domu prywatnym w odległym przysiółku Poręba – Pólka.

 

W roku 1973 w wyniku reformy administracyjnej państwa zlikwidowano gromady – placówka biblioteczna utraciła status biblioteki gromadzkiej i stała się filią Gminnej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu z/s w Brzezince. W dziesięć lat później nastąpiła zmiana na stanowisku bibliotekarza w tej placówce, do roku 2002 filią biblioteczną kierowała Zofia Pustelnik, nastepnie przez 4 lata Jacek Węgrzyn.W bibliotece pod kierunkiem J.Węgrzyna działało w latach 2003-2006 kółko modelarskie, która skupiało kilkunastu młodych modelarzy z Poręby.

 

Obecnie biblioteka mieści się w suterenie Domu Ludowego, administrowanego przez GPB Grojec. Lokal biblioteki składa się z dwóch pomieszczeń o łącznej powierzchni 55 m2, z których jedno pełni funkcję magazynu, drugie wypożyczalni z kącikiem czytelniczym dla 12 osób oraz zapleczem socjalnym. W roku 2007 funkcję bibliotekarza powierzono Wiesławie Zajas.